LEZINGEN

De fysiotherapeut laat niet alleen zijn handen spreken maar gebruikt ook communicatie om de cliënt te helpen. Er wordt kennis gedeeld over bijvoorbeeld het menselijk lichaam waardoor de cliënt exact weet wat voor probleem er speelt of over de juiste houding en bewegingen tijdens werkzaamheden.

Als fysiotherapeut bied ik de mogelijkheid om lezingen te geven op locatie over verschillende thema’s omtrent gezondheid en bewegen.