Fysiotherapie

Fysiotherapie is een paramedisch beroep en houdt zich met name bezig met het bewegingsapparaat van de mens. Mensen met klachten vanuit het steun- en bewegingsapparaat kunnen beperkt worden in het aller dagelijks leven. De fysiotherapeut kan deze mensen helpen/behandelen door diverse soorten therapie. Bijvoorbeeld oefentherapie, massages en/of fysische therapie.

Het doel van de behandelingen kan bijvoorbeeld zijn:

-Optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening
-Pijnklachten aan het bindweefselapparaat verminderen
-Beweeglijkheid van bewegingsbeperkte gewrichten laten toenemen.

De fysiotherapeut is een wettelijk beschermde titel. Dit betekend dat de fysiotherapeut een officiële studie Fysiotherapie heeft afgerond en zich heeft ingeschreven in het BIG-register van de overheid.

Om de kwaliteit van de fysiotherapie te waarborgen zijn fysiotherapeuten verplicht om zich in te schrijven bij het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Hierdoor is de fysiotherapeut verplicht om (bij)scholing te volgen om zo in het CKR te blijven.